Educatie - Algemene info

Filosoferen naar aanleiding van een kunstwerk

Educatief programma over kunst voor primair en voortgezet onderwijs

 

Verder kijken dan je neus lang is

Zonder kunst is het leven schraal. Het is de belangrijkste reden waarom toART zijn liefde voor beeldende kunst graag met anderen wil delen. Dus ook met kinderen en jongeren, die nog steunen op hun intuïtie en (nog) niet in hokjes denken.

 

Daarom hebben wij voor het basis- en voortgezet onderwijs een kunsteducatieprogramma ontwikkeld. Filosoferen over wat je waarneemt is daarin de rode draad en dat vullen wij desgewenst graag aan met doe-activiteiten zoals schilderen, grafiek en multimedia.

In een sterk veranderende wereld zijn communiceren en netwerken belangrijke vaardigheden. Hierbij zijn intuïtie, anders denken en creativiteit basisbegrippen.

U kunt als school terecht voor een enkele workshop, of voor een samenwerking van een kwartaal of halfjaar, met verschillende workshops en tentoonstellingen op school of in de kunstuitleen.

 

Filosoferen is geschikt voor kinderen van de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

 

De extra gemotiveerde leerling kan meedoen met een project Young Curator, waarbij de leerlingen zelfstandig een tentoonstelling voorbereiden en presenteren voor een groot publiek. De collectie van de kunstuitleen vormt hiervoor het reservoir aan kunstwerken. Werken met de educatieve projecten van toART is werken met culturele competenties. Het kind wordt uitgedaagd om zijn onderzoekend en creërend vermogen te gebruiken. Het wordt geprikkeld om samen te werken en ontwikkelt het vermogen zich te presenteren.

 

Young Curator is geschikt voor groep 8 van het primair onderwijs en voor het voortgezet onderwijs.

 

Het toART team bestaat uit zeven deskundigen die het educatieprogramma samen met de school vormgeven. Vijf kunstenaars met een eigen specialiteit, een kunsthistoricus en een kindertherapeut.

 

Met filosoferen worden belangrijke vaardigheden aangesproken die een bijdrage leveren aan het bereiken van de volgende doelen:

 

 

 

Educatieaanbod

Filosoferen over kunst
Voor toART is het belangrijk dat kinderen vroeg in aanraking komen met kunst en er zelf betekenis aan weten te geven. Net als kunstenaars kijken kinderen met bijzondere ogen naar de werkelijkheid.


Gewoon beginnen! De reacties komen van-zelf. De kinderen maken het gesprek!

Filosoferen is een prachtige manier om na te denken over de vragen die kunstwerken oproepen. De kinderen worden verleid om te vertellen en met elkaar te praten over wat ze zien en wat ze beleven. Ze beargumenteren wat ze ervan vinden! Aan de hand van een kunstwerk ontstaat een filosofisch gesprek waardoor nieuwe ideeën en standpunten zichtbaar worden. Kan er in de geschiedenis van de beeldende kunst bijvoorbeeld sprake zijn van vooruitgang?


En het leuke is, iedereen kan het!

 

 

 Een filosofisch gesprek duurt een klein half uur.

 

 

Doe-activiteit

 

Young Curators 4 whizzkids

In Young Curator organiseren leerlingen een tentoonstelling in de kunstuitleen, op school of in een andere expositieruimte. De deelnemers worden begeleid door een kunsthistoricus. Doordat ze van A tot Z betrokken worden bij het maken van de tentoonstelling maken ze niet alleen kennis met beeldende kunst maar worden ze ook daadwerkelijk eigenaar van de tentoonstelling. Ze doen taken waarbij ze hun eigen talent inzetten, kunnen ontwikkelen of kunnen ontdekken.

Naast de organisatie van de tentoonstelling zelf, kunnen de jongeren ook veel betekenen in zaken die eromheen georganiseerd kunnen worden. Denk aan een opening op school, een muziekavond bij de tentoonstelling, een debatavond over kunst, meeschrijven aan een publicatie over de tentoonstelling, een lunch met de kunstenaar etc. Ze kiezen op basis van hun talent en hun enthousiasme waar ze zich verder in willen ontwikkelen.

Het is de bedoeling dat de tentoonstelling van de leerlingen wordt, zij nemen de beslissingen en selecteren de kunstwerken. Ook bepalen ze een thema voor de tentoonstelling. De groep leerlingen wordt begeleid door een professional in het maken van tentoonstellingen.

Een combinatie met de musical zou een prachtige totaalpresentatie kunnen opleveren.

Dit project kan naar wens op maat gedaan worden, passend bij de behoeften van uw school.

 

Kosten

Nu ook het onderwijs de gevolgen ondervindt van zich terugtrekkende overheden staan met name sociale en culturele programma’s onder druk. Maar voor evenwichtig onderwijs zijn juist dergelijke projecten onmisbaar. toART denkt met u mee en bemiddelt om cultuur op uw school op niveau te houden. Ouders die bij uw school en het onderwijs betrokken zijn, zullen u op dit punt graag steunen.

 

De samenwerking met toART is flexibel.

 

Het toART team

 

 

 

'Filosoferen over kunst met kinderen' en 'Young Curator' zijn ontwikkeld i.s.m. EDU-ART

 

Download de folder